Inicjatywa pomocową dla przedsiębiorców Makroregionu Polski Wschodniej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

18 czerwca 2020 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i trudną sytuacją ekonomiczną polskich firm, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyszło z inicjatywą pomocową dla przedsiębiorców Makroregionu Polski Wschodniej i zaproponowało wprowadzenie nowego działania w I osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, tj. 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy:

Szczegółowe informacje na temat wsparcia można znaleźć a stronie internetowej Instytucji Zarządzającej POPW pod adresem: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-2014-2020/  

lub na portalu Funduszy Europejskich pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-2014-2020/ 

Dodatkowe informacje o naborze i wymaganych dokumentach umieszczone są na stronie:
https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy 

1 2 3 4

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ