Rozpoczęcie debat nad aktualizacją SRWL

10 września 2019 r.

W ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) trwa debata publiczna umożliwiająca otwartą dyskusję dotyczącą nowych wyzwań i kierunków  rozwoju województwa lubelskiego. Punktem wyjścia są Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Do udziału w debacie są zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele środowisk gospodarczych, naukowych, organizacji pozarządowych
i społecznych.
Debatę publiczną rozpoczęła konferencja otwierająca w Lublinie, która odbyła się 23 września 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Ankiety dla uczestników debaty

25 marca 2019 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o przystąpieniu do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). Koncepcja prac nad aktualizacją Strategii została przedstawiona w dokumencie pt. Zasady, tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, będącym załącznikiem do uchwały Nr IV/96/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 11 marca 2019 r. 

Informacje na temat bieżących prac i czynności dotyczących aktualizacji Strategii są dostępne na stronie www.strategia.lubelskie.pl/aktualizacja. Ponadto z treścią ww. uchwały i jej załącznikiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w Departamencie Strategii i Rozwoju

1 2 3

>