Raport z debaty publicznej

7 grudnia 2020 r.

Dostępny już jest Raport z debaty publicznej nad Założeniami aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030)

Raport znajduje się w zakładce Materiały

Ankiety dla uczestników debat

23 września 2019 r.

Ankieta dla uczestników debaty publicznej prowadzonej w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030)

Ankieta ma charakter komplementarny do prowadzonej otwartej debaty publicznej w ramach spotkań w subregionach oraz tematycznych.

Celem ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa lubelskiego na temat głównych dziedzin, które mają największy wpływ na rozwój oraz na kształtowanie życia społeczno-gospodarczego a także na temat potencjałów oraz problemów rozwojowych regionu.

1 2 3

>