Polityka prywatności

Polityka Cookies

  Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

  Serwis - serwis internetowy działający pod adresem strategia.lubelskie.pl

  Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

  Administrator - właściciel strony, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

  Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

  Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

  Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

  Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

  Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

  Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

  Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

  Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

  Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

  Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

  Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

  Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych Cookie.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis

  Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

  Informacja o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych:
  W przeglądarce Firefox
  Menu "Narzędzia" > "Opcje" > "Prywatność" > następnie: zaznacz „Informuj witryny, że użytkownik nie chce być śledzony”.
  W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
  Menu "Narzędzia" > "Opcje internetowe" > "Prywatność"> następnie:
  zaznacz wskaźnikiem poziom prywatności
  lub
  użyj przycisk "Witryny" dla zarządzania ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
  W przeglądarce Google Chrome
  W menu "Narzędzia" > następnie "Więcej informacji" i tam: opis funkcji oraz ustawień prywatności przeglądarki.
  W przeglądarce Opera
  Przycisk "Opera" > menu "Ustawienia" > "Zarządzaj ciasteczkami..." > następnie: wybierz opcje ustawień plików cookie.
  W przeglądarce Apple Safari
  Menu "Safari" > "Preferencje" > "Prywatność" > następnie: wybierz opcje ustawień plików cookie.
  Przeglądarki urządzeń mobilnych
  Instrukcja zmiany ustawień plików cookie powinna zostać podana przez producenta urządzenia (telefonu lub tabletu) w jego instrukcji obsługi lub udostępniona w sieci Internet.

  Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

  Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

  Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

  Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

  Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

  Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Aktualności

Województwo Lubelskie podjęło prace nad aktualizacją Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020. Więcej…

Strategia

Strategia Współpracy Transgranicznej. Więcej…

Aktualizacja

Aktualizacja Strategi Współpracy Transgranicznej. Więcej…

Materiały

Materiały związane z aktualizacją Strategii Współpracy Transgranicznej. Więcej…