Materiały związane z pracami nad aktualizacją Strategii


RAPORT z debaty publicznej nad Założeniami aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)


W ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) trwa debata publiczna umożliwiająca otwartą dyskusję dotyczącą nowych wyzwań i kierunków  rozwoju województwa lubelskiego. Punktem wyjścia są Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Do udziału w debacie są zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele środowisk gospodarczych, naukowych, organizacji pozarządowych i społecznych.
Debatę publiczną rozpoczęła konferencja otwierająca w Lublinie, która odbyła się 23 września 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.
Agenda spotkania

Debata 23.09.2019 r. Film w formacje QuickTime (.mov) (ok. 11.5 GB)
Województwo Lubelskie w krajowej polityce rozwoju (prezentacja)
Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku) (prezentacja)

Agendy spotkań subregionalnych:
Puławy (25.09.2019 r.)
Biała Podlaska (27.09.2019 r.)
Zamość (02.10.2019 r.)
Chełm (03.10.2019 r.)

 

>