W ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) trwa debata publiczna umożliwiająca otwartą dyskusję dotyczącą nowych wyzwań i kierunków  rozwoju województwa lubelskiego. Punktem wyjścia są Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Do udziału w debacie są zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele środowisk gospodarczych, naukowych, organizacji pozarządowych
i społecznych.
Debatę publiczną rozpoczęła konferencja otwierająca w Lublinie, która odbyła się 23 września 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.
Agenda spotkania

Debata 23.09.2019r. Film w formacie QuickTime (.mov) (ok. 11.5 GB)

Województwo lubelskie w krajowej polityce rozwoju

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywa do 2030 roku)

Debata zakłada organizację konferencji subregionalnych w: Inną formą konsultacji w ramach debaty są spotkania tematyczne, które będą miały miejsce w Lublinie w II połowie października 2019 r. Terminy i tematyka spotkań zostaną podane w odrębnym komunikacie.